CQG – NHÀ CUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ UY TÍN NHẤT THẾ GIỚI

 • Đảm bảo cổng truyền dữ liệu tốt nhất tới các Sở Giao dịch Hàng hóa trên thế giới.
 • Kết nối hơn 40 Sở Giao dịch Hàng hóa đáp ứng lưu trữ dữ liệu giao dịch lớn nhất (CME, CBOT, ICE , TOCOM, DCE,…)
Bảng giá trực tuyến

TIN TỨC LUÔN CẬP NHẬT VÀ PHÂN TÍCH GIÁ HÀNG NGÀY

 • Cung cấp thông tin thống kê chuyên biệt trên thị trường cho nhà Đầu Tư
 • Cung cấp thông tin phân tích của các Sở Giao dịch quốc tế gửi MXV
 • Phản ánh đúng cung cầu thị trường và thông tin kịp thời tới nhà đầu tư giá hàng hóa quốc tế.

XÁC ĐỊNH VÀ GIẢM RỦI RO CHO NHÀ ĐẦU TƯ

 • Xây dựng nền tảng pháp lý, giao dịch chính thống được bảo lãnh bởi Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV).
 • Việc hạch toán hàng ngày tại MXV giúp nhà đầu tư cắt giảm độ rủi ro khi tiếp tục nắm giữ hợp đồng mà không có khả năng thanh toán.
 • Hệ thống MXV tự động tính toán bù trừ vị thế đảm bảo minh bạch.
 • Cung cấp công cụ đầu tư giá cả hàng hóa quốc tế hiệu quả, đảm bảo các tính năng công nghệ tiện ích nhất tới nhà đầu tư.

TỔ CHỨC THỊ TRƯỜNG PHÁP ĐỊNH VÀ THỐNG NHẤT TẬP TRUNG

 • Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam xây dựng thị trường giao dịch hàng hóa tập trung tại Việt Nam
 • Với quy mô thị trường toàn quốc, kết nối với thị trường quốc tế và đã khắc phụ được tính manh mún cục bộ.
 • Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam tái khởi động trong năm 2018 đặt dấu mốc cho một kỷ nguyên gắn kết trên nền tảng các Hiệp định về thương mại tự do quốc tế song phương và đa phương mà Việt Nam tham gia

ĐỐI TÁC KẾT NỐI GIAO DỊCH

 • Hệ thống xử lý lệnh chất lượng tốt nhất: CME Group, TOCOM,ICE, LONDON METAL EXCHANGE.
 • CQG – Nhà cung cấp công nghệ lâu đời và uy tín nhất thế giới.
 • QUANTEDGE đi đầu trong lĩnh vực hệ thống công nghệ thông tin cho dịch vụ tài chính.

DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Biểu đồ phân tích kỹ thuật


Khối lượng giao dịch 2020-04 2020-05 2020-06 2020-07 2020-08 2020-09 2020-10
8,115,230 4,561,587 10,234,753 7,114,255 9,064,203 5,978,688 8,256,323
31,965 16,953 21,670 24,799 26,901 27,727 54,301
4,709,212 3,341,820 5,562,754 4,115,793 4,432,907 5,669,605 7,545,055
1,357,763 1,210,888 1,846,699 2,623,646 4,633,826 2,183,496 1,645,627
218,691 242,913 350,424 316,024 301,382 453,351 271,140
31,976 18,981 26,660 32,658 36,692 67,223 85,378
18,988 13,890 12,629 12,609 13,658 13,972 19,771
2,699,578 1,870,175 3,369,375 2,600,684 3,292,530 2,253,781 2,749,394
2,946,356 1,772,205 2,785,221 2,494,849 2,316,302 2,775,410 2,674,099
2,240,387 1,489,601 2,759,751 2,252,506 2,244,213 2,847,205 2,570,344
1,121,605 1,502,869 1,245,206 1,460,985 1,549,241 1,496,118 917,960
1,761,078 1,252,222 2,228,509 1,944,940 2,322,521 1,984,484 1,837,177
149,123 119,910 128,934 113,828 135,748 134,898 192,722
704,730 636,723 846,543 698,239 916,850 661,515 791,450
819,599 497,631 678,605 409,570 476,008 508,333 701,383
65,805 45,657 81,217 65,545 84,764 89,479 157,394
393,823 315,096 504,022 449,651 428,472 326,479 451,939
3,940,569 2,903,571 3,816,616 2,238,728 2,424,870 3,936,746 2,522,252
884,553 716,071 1,157,397 916,683 1,259,794 1,001,186 829,123
39,351,259 21,325,370 19,171,963 16,203,837 15,727,607 17,103,060 17,062,994
1,704,550 622,263 449,670 250,921 178,415 252,209 306,991
3,936,028 3,244,261 3,495,744 3,337,997 3,613,202 3,361,670 3,635,087
11,076,825 9,852,913 9,630,978 8,484,674 9,607,233 9,345,828 9,313,292
7,811,729 5,976,375 6,225,651 5,201,704 5,679,884 7,319,132 7,033,847
25,705,619 16,502,048 17,068,027 14,798,531 12,991,196 15,864,474 16,652,537

Nguồn : MXV

TIN TỨC 24H

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

ĐỐI TÁC