CQG – NHÀ CUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ UY TÍN NHẤT THẾ GIỚI

 • Đảm bảo cổng truyền dữ liệu tốt nhất tới các Sở Giao dịch Hàng hóa trên thế giới.
 • Kết nối hơn 40 Sở Giao dịch Hàng hóa đáp ứng lưu trữ dữ liệu giao dịch lớn nhất (CME, CBOT, ICE , TOCOM, DCE,…)
Bảng giá trực tuyến

TIN TỨC LUÔN CẬP NHẬT VÀ PHÂN TÍCH GIÁ HÀNG NGÀY

 • Cung cấp thông tin thống kê chuyên biệt trên thị trường cho nhà Đầu Tư
 • Cung cấp thông tin phân tích của các Sở Giao dịch quốc tế gửi MXV
 • Phản ánh đúng cung cầu thị trường và thông tin kịp thời tới nhà đầu tư giá hàng hóa quốc tế.

XÁC ĐỊNH VÀ GIẢM RỦI RO CHO NHÀ ĐẦU TƯ

 • Xây dựng nền tảng pháp lý, giao dịch chính thống được bảo lãnh bởi Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV).
 • Việc hạch toán hàng ngày tại MXV giúp nhà đầu tư cắt giảm độ rủi ro khi tiếp tục nắm giữ hợp đồng mà không có khả năng thanh toán.
 • Hệ thống MXV tự động tính toán bù trừ vị thế đảm bảo minh bạch.
 • Cung cấp công cụ đầu tư giá cả hàng hóa quốc tế hiệu quả, đảm bảo các tính năng công nghệ tiện ích nhất tới nhà đầu tư.

TỔ CHỨC THỊ TRƯỜNG PHÁP ĐỊNH VÀ THỐNG NHẤT TẬP TRUNG

 • Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam xây dựng thị trường giao dịch hàng hóa tập trung tại Việt Nam
 • Với quy mô thị trường toàn quốc, kết nối với thị trường quốc tế và đã khắc phụ được tính manh mún cục bộ.
 • Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam tái khởi động trong năm 2018 đặt dấu mốc cho một kỷ nguyên gắn kết trên nền tảng các Hiệp định về thương mại tự do quốc tế song phương và đa phương mà Việt Nam tham gia

ĐỐI TÁC KẾT NỐI GIAO DỊCH

 • Hệ thống xử lý lệnh chất lượng tốt nhất: CME Group, TOCOM,ICE, LONDON METAL EXCHANGE.
 • CQG – Nhà cung cấp công nghệ lâu đời và uy tín nhất thế giới.
 • QUANTEDGE đi đầu trong lĩnh vực hệ thống công nghệ thông tin cho dịch vụ tài chính.

DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Biểu đồ phân tích kỹ thuật


Khối lượng giao dịch 2020-09 2020-10 2020-11 2020-12 2021-01 2021-02 2021-03
5,978,688 8,256,323 8,792,836 5,245,696 8,734,315 8,568,058 6,261,916
27,727 54,301 47,035 34,711 71,990 58,487 42,793
5,669,605 7,545,055 4,910,512 6,102,357 5,400,484 5,117,689 4,344,056
2,183,496 1,645,627 2,139,688 1,682,020 2,028,397 2,595,935 1,580,534
453,351 271,140 277,596 466,080 287,469 375,176 512,365
67,223 85,378 62,230 68,207 94,052 62,013 66,904
13,972 19,771 19,078 18,641 22,187 18,396 14,267
2,253,781 2,749,394 3,199,489 2,059,616 2,440,660 2,906,878 2,091,385
2,775,410 2,674,099 2,926,967 2,898,686 2,635,636 2,586,378 3,100,913
2,847,205 2,570,344 2,454,812 2,507,800 1,927,940 2,111,521 1,985,067
1,496,118 917,960 1,119,264 1,809,860 950,038 1,147,317 0
1,984,484 1,837,177 2,214,470 1,551,708 1,846,801 2,943,194 2,332,522
134,898 192,722 158,327 148,575 164,220 145,673 0
661,515 791,450 996,174 595,149 697,054 910,711 893,567
508,333 701,383 828,278 493,784 678,039 1,073,253 765,629
89,479 157,394 124,915 97,267 74,193 72,746 77,365
326,479 451,939 299,750 328,598 366,361 462,291 370,338
3,936,746 2,522,252 2,033,785 1,694,798 2,577,200 3,512,752 2,629,094
1,001,186 829,123 1,139,719 635,722 789,092 1,169,014 966,970
17,103,060 17,062,994 17,680,268 15,434,149 18,924,424 22,103,615 26,039,150
252,209 306,991 300,288 279,470 271,165 295,816 587,214
3,361,670 3,635,087 3,385,991 3,438,581 3,772,109 4,165,322 4,517,716
9,345,828 9,313,292 8,484,666 9,454,851 7,930,846 10,928,172 6,723,904
7,319,132 7,033,847 6,489,341 5,184,002 6,427,048 7,111,152 8,623,066
15,864,474 16,652,537 18,386,586 15,376,707 19,799,547 20,141,077 27,408,196
1,257,873 1,346,714 1,110,497 1,359,177 1,108,590 1,566,912

Nguồn : MXV

TIN TỨC 24H

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

ĐỐI TÁC