CFTC: Báo cáo tuần kết thúc ngày 05/01 của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai

NÔNG SẢN, CÔNG NGHIỆP, NĂNG LƯỢNG, KIM LOẠI 08:42, 09/01/2021
Báo cáo Cam kết của Thương nhân (COT) của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), phát hành hàng tuần, giúp cho nhà đầu tư hiểu được động lực của thị trường. Các quyết định của người sản xuất/nhà máy hoặc quỹ đầu tư, sẽ tạo ra các tín hiệu giá cả do sự biến động của cung và cầu đối với từng mặt hàng.

Tin: MXV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

( )

0772.069.089