VUI LÒNG NHẬP ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN ĐỂ rút tiền

Họ và tên *
Số CMND*
Ngày sinh*
Số điện thoại*
Người thụ hưởng* (Phải trùng với tên tài khoản gia dịch)
Số tài khoản ngân hàng*
Tên ngân hàng*
Chi nhánh*
Số tiền*
Số tài khoản giao dịch*

THÔNG TIN THÀNH VIÊN