Hướng dẫn giao dịch

 

1. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký

Khách hàng là cá nhân/ doanh nghiệp có nhu cầu “MỞ TK THẬT” để thực hiện giao dịch cần điền đầy đủ thông tin trong from đăng ký trên Website yêu cầu, IVCOM sau khi nhận được thông tin đăng ký mở tài khoản sẽ tiến hành thủ tục giấy tờ để hoàn thiện việc đăng ký mở tài khoản giao dịch cho nhà đầu tư, bao gồm:

  • Hợp đồng đăng ký mở tài khoản
  • Thỏa thuận giao dịch trực tuyến
  • Bản công bố thông tin nhận biết rủi ro
  • Chính sách bảo mật

Mọi thông tin sẽ được phản hồi qua Email của nhà đầu tư cung cấp.

Sau khi nhà đầu tư hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trong vòng 24h tài khoản giao dịch của Quý khách sẽ được mở và có thể bắt đầu tham gia giao dịch trên thị trường hàng hóa phái sinh.

2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm

– Hướng dẫn giao dịch CQG trên Điện Thoại tải phần mềm (iOS) hoặc (Android)

– Hướng dẫn giao dịch CQG trên phần mềm máy tính tải phần mềm tại đây

– Hướng dẫn giao dịch CQG trực tiếp trên Website kết nối tại đây