Các dòng sản phẩm giao dịch tại IVCOM đều là sản phẩm thế mạnh và có nhu cầu đầu tư lớn tại thị trường Việt nam.