Bạch Kim NYMEX 

 Hàng hóa giao dịch Bạch Kim NYMEX 
 Mã hàng hóa PLE
 Độ lớn hợp đồng 50 troy ounces/ lot
 Đơn vị yết giá USD / troy ounce
 Thời gian giao dịch

Thứ 2 – Thứ 6: 

05:00 – 04:00 (ngày hôm sau)

 Bước giá 0.1 USD / troy ounce
 Tháng đáo hạn

Tháng hiện tại, hai tháng tiếp theo

Tháng 1, 4, 7, 10 trong giai đoạn 15 tháng kể từ tháng hiện tại

 Ngày đăng ký giao nhận 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên
 Ngày thông báo đầu tiên Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn
 Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn
 Ký quỹ Theo quy định của MXV
 Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
 Biên độ giá 5% giá thanh toán
 Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất
 Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết Tag bên

 

Theo quy định của sản phẩm Bạch kim (Platinum) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX.

CÁC SẢN PHẨM KHÁC