Bạch Kim NYMEX 

 Hàng hóa giao dịch Bạch Kim NYMEX 
 Mã hàng hóa PLE
 Độ lớn hợp đồng 50 troy ounces/ lot
 Đơn vị yết giá USD / troy ounce
 Thời gian giao dịch
   (Giờ mùa đông)

Thứ 2 – Thứ 6:
06:00 – 05:00 (ngày hôm sau)

 Bước giá 0.1 USD / troy ounce
 Tháng đáo hạn

Tháng hiện tại, hai tháng tiếp theo

Tháng 1, 4, 7, 10 trong giai đoạn 15 tháng kể từ tháng hiện tại

 Ngày đăng ký giao nhận 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên
 Ngày thông báo đầu tiên Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn
 Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn
 Ký quỹ 102,432,000 VNĐ
 Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
 Biên độ giá 10% giá thanh toán
 Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất
 Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết Tag bên
  • Biên độ giá: Trường hợp bất kỳ một tháng hợp đồng nào có giá chạm mức ±10% so với giá thanh toán của phiên hôm trước thị trường sẽ nghỉ giao dịch 15 phút. Sau đó quay trở lại giao dịch bình thường và sẽ không có giới hạn giá (biên độ) cho khoản thời gian giao dịch còn lại của phiên giao dịch ngày hôm đó.

Theo quy định của sản phẩm Bạch kim (Platinum) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX.

CÁC SẢN PHẨM KHÁC