Quặng sắt 62% Fe – SGX

 Hàng hóa giao dịch Quặng sắt 62% Fe – SGX
 Mã hàng hóa FEF
 Độ lớn hợp đồng 100 tấn/ lot 
 Đơn vị yết giá USD / tấn
 Thời gian giao dịch
   (Giờ mùa đông)

Thứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 06:10 – 19:00
• Phiên 2: 19:15 – 04:15 (ngày hôm sau) 

 Bước giá 0.01 USD / tấn
 Tháng đáo hạn 12 tháng liên tiếp, trong giai đoạn 04 năm tính từ năm hiện tại
 Ngày đăng ký giao nhận 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên
 Ngày thông báo đầu tiên  
 Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn
 Ký quỹ 1,188 USD
 Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
 Biên độ giá Không quy định
 Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất
 Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết Tag bên

 

Theo quy định của sản phẩm quặng sắt 62% Fe giao dịch trên Sở giao dịch Singapore.

Quặng sắt chứa 62% sắt, độ ẩm 8%, 4% silic, 2.25% nhôm, 0.09% phốt pho, 0.02% lưu huỳnh.

CÁC SẢN PHẨM KHÁC