Dầu Brent ICE EU

 Hàng hóa giao dịch Dầu thô Brent
 Mã hàng hóa QO
 Độ lớn hợp đồng 1 000 thùng / lot
 Đơn vị yết giá USD / thùng
 Thời gian giao dịch
   (Giờ mùa đông)

Thứ 2 – Thứ 6:
08:00 – 06:00 (ngày hôm sau)

 Bước giá 0.01 USD / thùng
 Tháng đáo hạn 96 tháng liên tiếp
 Ngày thông báo đầu tiên Theo quy định của MXV
 Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn 2 tháng
 Ký quỹ 140,075,760 VNĐ
 Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
 Biên độ giá Không quy định
 Phương thức thanh toán Không giao nhận vật chất
 Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết tag bên

 

Theo quy định của sản phẩm Dầu thô (Brent Crude Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE EU.

CÁC SẢN PHẨM KHÁC