Dầu ít lưu huỳnh ICE EU

Tên sản phẩm giao dịch Dầu ít lưu huỳnh
 Mã hàng hóa QP
 Độ lớn hợp đồng 100 tấn / lot
 Đơn vị yết giá USD / tấn
 Thời gian giao dịch
   (Giờ mùa đông)

Thứ 2 – Thứ 6:

8:00 – 6:00 (ngày hôm sau)

 Bước giá 0.25 USD / tấn
 Tháng đáo hạn 96 tháng liên tiếp
 Ngày đăng ký giao nhận  
 Ngày thông báo đầu tiên Theo quy định của MXV
 Ngày giao dịch cuối cùng Vào lúc 12:00 (giờ London) của ngày trước ngày 14 của tháng đáo hạn 02 ngày làm việc
 Ký quỹ 85,530,720 VNĐ
 Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
 Biên độ giá Không quy định
 Phương thức thanh toán Không giao nhận vật chất
 Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết Tag bên.

 

Theo quy định của sản phẩm Dầu nhiên liệu ít lưu huỳnh (Low Sulphur Gasoil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE EU.

CÁC SẢN PHẨM KHÁC