Dầu WTI mini NYMEX

Tên sản phẩm giao dịch Dầu WTI mini
 Mã hàng hóa NQM
 Độ lớn hợp đồng 500 thùng / lot
Đơn vị giao dịch USD / thùng
 Thời gian giao dịch
   (Giờ mùa đông)

Thứ 2 – Thứ 6:

06:00 – 05:00 (ngày hôm sau)

 Bước giá 0.025 USD thùng
 Tháng đáo hạn Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 5 năm tiếp theo. Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn.
 Ngày đăng ký giao nhận  
 Ngày thông báo đầu tiên Theo quy định của MXV
 Ngày giao dịch cuối cùng Trước ngày 25 của tháng trước tháng đáo hạn 4 ngày làm việc (trước ngày đáo hạn hợp đồng Dầu thô WTI 1 ngày làm việc)
 Ký quỹ 65,300,400 VNĐ
 Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
 Biên độ giá 15% giá thanh toán
 Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất
 Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết Tag bên 
  • Biên độ giá: Trường hợp bất kỳ một tháng hợp đồng nào có giá chạm mức ±10% so với giá thanh toán của phiên hôm trước thị trường sẽ nghỉ giao dịch 15 phút. Sau đó quay trở lại giao dịch bình thường và sẽ không có giới hạn giá (biên độ) cho khoản thời gian giao dịch còn lại của phiên giao dịch ngày hôm đó.

Theo quy định của sản phẩm Dầu thô ngọt nhẹ (WTI Light Sweet Crude Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX.

CÁC SẢN PHẨM KHÁC