Dầu WTI NYMEX

Tên sản phẩm giao dịch Cao su TSR20 SICOM
 Mã hàng hóa CLE
 Độ lớn hợp đồng 1 000 thùng / lot
 Đơn vị yết giá USD / thùng
 Thời gian giao dịch
   (Giờ mùa đông)

Thứ 2 – Thứ 6:

6:00 – 5:00 (ngày hôm sau)

 Bước giá 0.01 USD / thùng
 Tháng đáo hạn

Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 10 năm tiếp theo, thêm 2 tháng đầu của năm thứ 11.

Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới và 2 tháng hợp đồng bổ sung, sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn.

 Ngày đăng ký giao nhận  
 Ngày thông báo đầu tiên Theo quy định của MXV
 Ngày giao dịch cuối cùng Trước ngày 25 của tháng trước tháng đáo hạn 3 ngày làm việc
 Ký quỹ 130,600,800 VNĐ
 Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
 Biên độ giá 15% giá thanh toán
 Phương thức thanh toán Không giao nhận vật chất
 Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết Tag bên
  • Biên độ giá: Trường hợp bất kỳ một tháng hợp đồng nào có giá chạm mức ±10% so với giá thanh toán của phiên hôm trước thị trường sẽ nghỉ giao dịch 15 phút. Sau đó quay trở lại giao dịch bình thường và sẽ không có giới hạn giá (biên độ) cho khoản thời gian giao dịch còn lại của phiên giao dịch ngày hôm đó.

Theo quy định của sản phẩm Dầu thô ngọt nhẹ (WTI Crude Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX.

CÁC SẢN PHẨM KHÁC