Xăng pha chế NYMEX

 Hàng hóa giao dịch Xăng pha chế RBOB
 Mã hàng hóa RBE
 Độ lớn hợp đồng 42 000 gallon / lot
 Đơn vị yết giá USD / gallon
 Thời gian giao dịch

Thứ 2 – Thứ 6:

5:00 – 4:00 (ngày hôm sau)

 Bước giá 0.0001 USD / gallon
 Tháng đáo hạn

Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 3 năm tiếp theo, thêm 01 tháng đầu của năm thứ 4.

Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới và 01 tháng hợp đồng bổ sung, sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn.

 Ngày thông báo đầu tiên Theo quy định của MXV
 Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn
 Ký quỹ Theo quy định của MXV
 Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
 Biên độ giá Theo quy định của MXV
 Phương thức thanh toán Không giao nhận vật chất
 Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết  tag bên

 

Theo quy định của sản phẩm Xăng pha chế (RBOB Gasoline) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX.

CÁC SẢN PHẨM KHÁC