Cacao ICE US

 Hàng hóa giao dịch Cacao ICE US
 Mã hàng hóa CCE
 Độ lớn hợp đồng 10 tấn / lot
 Đơn vị yết giá USD / tấn
 Thời gian giao dịch
   (Giờ mùa đông)

Thứ 2 – Thứ 6:
16:45 – 01:30 (ngày hôm sau)

 Bước giá 1 USD / tấn
 Tháng đáo hạn Tháng 3, 5, 7, 9, 12
 Ngày đăng ký giao nhận 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên
 Ngày thông báo đầu tiên 10 ngày làm việc trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn
 Ngày giao dịch cuối cùng 11 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn
 Ký quỹ 3,564 USD
 Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
 Biên độ giá Không quy định
 Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất
 Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

 

Theo quy định của sản phẩm Ca cao ICE US giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE US.

CÁC SẢN PHẨM KHÁC