Cao su RSS3 TOCOM

 Hàng hóa giao dịch Cao su RSS3 TOCOM
 Mã hàng hóa TRU
 Độ lớn hợp đồng 5 tấn/ lot
 Đơn vị yết giá JPY / kg
 Thời gian giao dịch

Thứ 2 – Thứ 6: 

• Phiên 1: 06:45 – 13:10

• Phiên 2: 14:30 – 16:55

 Bước giá 0.1 JPY / kg
 Tháng đáo hạn 06 tháng liên tiếp
 Ngày đăng ký giao nhận 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên
 Ngày thông báo đầu tiên  
 Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc thứ 4 trước ngày cuối cùng của tháng đáo hạn.
 Ký quỹ Theo quy định của MXV
 Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
 Biên độ giá N/A
 Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất
 Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết Tag bên

 

Theo quy định của sản phẩm Cao su RSS3 (Ribbeb Smoked Sheet No.3) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa TOCOM.

Cao su RSS 3 hoặc RSS 4 theo tiêu chuẩn đặc tả quốc tế, dựa theo tiêu chuẩn của The Green Book 1969.

RSS 3: Độ khô và lớp mốc mỏng trên bề mặt gói giấy, kiện và mặt trong của tờ cao su, được xác định tại thời điểm giao hàng có thể được chấp nhận. Độ mốc và khô cho phép không được vượt quá 10%. Màu không bị loanh lổ, bong bóng nhỏ và mảnh nhỏ của vỏ cây được cho phép. Các đốm oxi hóa hay sọc, mỏng, bị nhiệt, bị hóa cứng, khói khét, mờ đục và bị cháy sun không được chấp nhận. Cao su phải khô, dai, và không chứa cát, dị tật, phồng rộp, chất bẩn và các tạp chất khác khác ngoài các tạp chất được quy định thì được chấp nhận

CÁC SẢN PHẨM KHÁC