Cao su TSR20 SICOM

 Hàng hóa giao dịch Cao su TSR20 SICOM
 Mã hàng hóa ZFT
 Độ lớn hợp đồng 5 tấn/ lot
 Đơn vị yết giá cent / kg
 Thời gian giao dịch
   (Giờ mùa đông)
Thứ 2 – Thứ 6:

06:55 – 17:00

 Bước giá 0.1 cent / kg
 Tháng đáo hạn 12 tháng liên tiếp
 Ngày đăng ký giao nhận 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên
 Ngày thông báo đầu tiên Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn
 Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn
 Ký quỹ 770 USD
 Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
 Biên độ giá 10% giá thanh toán
 Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất
 Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết Tag bên
  • Biên độ giá: Trường hợp bất kỳ một tháng hợp đồng nào có giá chạm mức ±10% so với giá thanh toán của phiên hôm trước thị trường sẽ nghỉ giao dịch 15 phút. Sau đó quay trở lại giao dịch bình thường và sẽ không có giới hạn giá (biên độ) cho khoản thời gian giao dịch còn lại của phiên giao dịch ngày hôm đó.

Theo quy định của sản phẩm Cao su TSR20 giao dịch trên Sở giao dịch Singapore.

CÁC SẢN PHẨM KHÁC