Cao su TSR20 SICOM

 Hàng hóa giao dịch Cao su TSR20 SICOM
 Mã hàng hóa ZFT
 Độ lớn hợp đồng 5 tấn/ lot
 Đơn vị yết giá cent / kg
 Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6:

06:55 – 17:00

 Bước giá 0.1 cent / kg
 Tháng đáo hạn 12 tháng liên tiếp
 Ngày đăng ký giao nhận 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên
 Ngày thông báo đầu tiên Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn
 Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn
 Ký quỹ Theo quy định của MXV
 Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
 Biên độ giá 10% giá thanh toán
 Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất
 Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết Tag bên

 

Theo quy định của sản phẩm Cao su TSR20 giao dịch trên Sở giao dịch Singapore.

CÁC SẢN PHẨM KHÁC