Đường 11 ICE US

 Hàng hóa giao dịch Đường 11 ICE US
 Mã hàng hóa SBE
 Độ lớn hợp đồng 112 000 pound/ lot
 Đơn vị yết giá cent / pound
 Thời gian giao dịch
   (Giờ mùa đông)

Thứ 2 – Thứ 6:
15:30 – 01:00 (ngày hôm sau)

 Bước giá 0.01 cent / pound
 Tháng đáo hạn Tháng 3, 5, 7, 10
 Ngày đăng ký giao nhận 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên
 Ngày thông báo đầu tiên Ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn
 Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn
 Ký quỹ 1,047 USD
 Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
 Biên độ giá Không quy định
 Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất
 Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết Tag bên

 

Theo quy định của sản phẩm Đường 11 (Sugar No. 11) giao dịch trên Sở giao dịch ICE.

Đường 11 – đáp ứng tiêu chuẩn giao nhận của ICE về đường mía thô, độ phân cực trung bình đạt 96%.

CÁC SẢN PHẨM KHÁC