Khô đu tương 

 Hàng hóa giao dịch Khô đu tương CBOT
 Mã hàng hóa ZME
 Độ lớn hợp đồng 100 tn thiế(~ 91 tn) / Lot 
 Đơn vị yết giá USD / tn thiếu 
 Thời gian giao dịch
(Giờ mùa đông)
Thứ 2 – Thứ 6:  
• Phiên 1: 08
:00 – 20:45 
• Phiên 2: 21
:30 – 02:20 (ngày hôm sau)
 Bước giá  0.1 USD / tn thiếu 
 Tháng đáo hạn  Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12. 
 Ngày đăng ký giao nhận Ngày làm vic th 5 trước ngày thông báđu tiên 
 Ngày thông báo đầu tiên Ngày làm vic cui cùng ca tháng lin trước tháng đáo hn
 Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm vic trước ngày 15 ca tháng đáo hn 
 Ký quỹ 34,570,800 VNĐ
 Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
 Biên độ giá

Gii hn giá ban đu 

Gii hn giá m rng 

$25/tn 

$40/tn 

 Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất
 Tiêu chuẩn chất lượng Khô đu tương theo tiêu chun ca CBOT
  • Biên độ giá: Trường hợp bất kỳ một tháng hợp đồng nào có giá chạm mức ±10% so với giá thanh toán của phiên hôm trước thị trường sẽ nghỉ giao dịch 15 phút. Sau đó quay trở lại giao dịch bình thường và sẽ không có giới hạn giá (biên độ) cho khoản thời gian giao dịch còn lại của phiên giao dịch ngày hôm đó.

Theo quy định của sản phẩm Khô đậu tương CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT. 

Khô đậu tương chứa 47,5% protein, được tạo ra bằng đậu nành xay và giảm hàm lượng dầu  trong sản phẩm quy định bằng cách sử dụng hexan hoặc dung môi hydrocacbon tương đồng. 

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn là: 

Protein tối thiểu là 47,5%. 

Chất béo tối thiểu là 0,5%. 

Chất sơ tối thiểu là 3,5%. 

Độ ẩm (khi được vận chuẩn bởi Bộ phận xử lý) tối đa là 12,0%. 

Sản phẩm có thể chứa chất dinh dưỡng, các định lượng chất không độc để bớt vón cục và tăng tốc độ dòng chảy ở mức 0,5%. 

Tên các tác nhân phải được thêm vào như 1 thành phần của sản phẩm. 

Các phương pháp thử nhiệm được chấp nhận bởi AOAC (Association of Official Analytical Chemists) và AOCS (American Oil Chemists’ Society). 

CÁC SẢN PHẨM KHÁC