Lúa mì mini CBOT 

 Hàng hóa giao dịch Lúa mì Chicago Soft Red Winter CBOT 
 Mã hàng hóa XW
 Độ lớn hợp đồng 1000 giạ / Lot 
 Đơn vị yết giá cent / giạ 
 Thời gian giao dịch
(Giờ mùa đông)
Thứ 2 – Thứ 6:  
• Phiên 1: 08
:00 – 20:45 
• Phiên 2: 21
:30 – 02:45 (ngày hôm sau)
 Bước giá 0.125 cent / gi 
 Tháng đáo hạn Tháng 3, 5, 7, 9, 12 
 Ngày đăng ký giao nhận Ngày làm vic th 5 trước ngày thông báđu tiên 
 Ngày thông báo đầu tiên Ngày làm vic cui cùng ca tháng lin trước tháng đáo hn 
 Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm vic trước ngày 15 ca tháng đáo hn
 Ký quỹ 303 USD
 Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
 Biên độ giá

Gii hn giá ban đu 

Gii hn giá m rng 

$0.40/giạ 

$0.60/giạ 

 Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất
 Tiêu chuẩn chất lượng Lúa mì SRW loại 1, loại 2 
  • Biên độ giá: Trường hợp bất kỳ một tháng hợp đồng nào có giá chạm mức ±10% so với giá thanh toán của phiên hôm trước thị trường sẽ nghỉ giao dịch 15 phút. Sau đó quay trở lại giao dịch bình thường và sẽ không có giới hạn giá (biên độ) cho khoản thời gian giao dịch còn lại của phiên giao dịch ngày hôm đó.

Theo quy định của sản phẩm Lúa mì SRW CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa. 

Lúa mì SRW được giao dịch phân chia thành 2 loại là loại 1 và loại 2. Lúa mì có độ ẩm vượt quá 13,5% sẽ không được giao nhận. Trong đó, chi tiết về lúa mì loại 1 và lúa mì loại 2 được mô tả ở bảng dưới: 

Loại 1

Loại 2

Khối lượng kiểm tra tối thiểu trên mỗi giạ là 58.0 pound đối với Hard Red Spring Wheat và White Club Wheat; là 60.0 pound đối với các loại khác. 

Khối lượng kiểm tra tối thiểu trên mỗi giạ là 57.0 pound đối với Hard Red Spring Wheat và White Club Wheat; là 58.0 pound đối với các loại khác.

Trong mẫu kiểm tra, tỷ lệ tối đa tổng hạt lỗi là 3.0%, trong đó. 

Trong mẫu kiểm tra, tỷ lệ tối đa tổng hạt lỗi là 5.0%, trong đó. 

Tỷ lệ tối đa đối với hạt hư hỏng là 2.0%, trong đó do nhiệt là 0.2% 

Tỷ lệ tối đa đối với hạt hư hỏng là 4.0%, trong đó do nhiệt là 0.2% 

Tỷ lệ tối đa của vật ngoại lai là 0.4%

Tỷ lệ tối đa của vật ngoại lai là 0.7% 

Tỷ lệ hạt vỡ, nhỏ là 3.0%

Tỷ lệ hạt vỡ, nhỏ là 5.0% 

Trong mẫu kiểm tra, tỷ lệ tối đa của loại lúa mì khác loại là 3.0%, trong đó loại lúa mì không được phân loại là 1.0% 

Trong mẫu kiểm tra, tỷ lệ tối đa của loại lúa mì khác loại là 5.0%, trong đó loại lúa mì không được phân loại là 2.0% 

Tỷ lệ tối đa của đá là 0.1%

Tỷ lệ tối đa của đá là 0.1%

Giới hạn đếm tối đa của vật ngoại lai trên mỗi kg, đối với chất thải động vật là 1; hạt castor là 1; hạt crotalaria là 2; thủy tinh là 0; đá là 3; chất loại lai không xác định là 3; tổng số là 4. 

Giới hạn đếm tối đa của vật ngoại lai trên mỗi kg, đối với chất thải động vật là 1; hạt castor là 1; hạt crotalaria là 2; thủy tinh là 0; đá là 3; chất loại lai không xác định là 3; tổng số là 4. 

Giới hạn đếm tối đa của hạt bị sâu bệnh trên mỗi 100gram là 31. 

Giới hạn đếm tối đa của hạt bị sâu bệnh trên mỗi 100gram là 31. 

CÁC SẢN PHẨM KHÁC