Ngô CBOT

 Hàng hóa giao dịch Ngô CBOT
 Mã hàng hóa ZCE
 Độ lớn hợp đồng 5000 gi / Lot   
 Đơn vị yết giá cent / gi 
 Thời gian giao dịch
   (Giờ mùa đông)
Thứ 2 – Thứ 6: 
• Phiên 1: 08
:00 – 20:45
• Phiên 2: 21
:30 – 02:20 (ngày hôm sau)
 Bước giá 0.25 cent / gi
 Tháng đáo hạn Tháng 3, 5, 7, 9, 12 
 Ngày đăng ký giao nhận Ngày làm vic th 5 trước ngày thông báđu tiên 
 Ngày thông báo đầu tiên Ngày làm vic cui cùng ca tháng lin trước tháng đáo hn
 Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm vic trước ngày 15 ca tháng đáo hn
 Ký quỹ 21,766,800 VNĐ
 Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
 Biên độ giá

Gii hn giá ban đu 

Gii hn giá m rng 

$0.25/gi 

$0.40/gi 

 Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất
 Tiêu chuẩn chất lượng Ngô ht vàng loi 1, loi 2, loi 3  
  • Biên độ giá: Trường hợp bất kỳ một tháng hợp đồng nào có giá chạm mức ±10% so với giá thanh toán của phiên hôm trước thị trường sẽ nghỉ giao dịch 15 phút. Sau đó quay trở lại giao dịch bình thường và sẽ không có giới hạn giá (biên độ) cho khoản thời gian giao dịch còn lại của phiên giao dịch ngày hôm đó.

Theo quy định của sản phẩm Ngô CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT.

Ngô được chấp nhận giao dịch là ngô loại 1, ngô loại 2, ngô loại 3 đáp ứng những tiêu chuẩn được mô tả ở bảng dưới:

Phân Loại

Trọng lượng thử nghiệm tối thiểu trong 1 giạ

Độ ẩm tối đa

Tỷ lệ tối đa số hạt vỡ và hạt ngoại lai

Số hạt hư tối đa

Hạt hư do nhiệt

Loại 1

56 pound

14% 2.00% 3.00% 0.10%

Loại 2

54 pound

14.50%

3.00% 5.00% 0.20%

Loại 3

52 pound

17.50% 4.00% 7.00% 0.50%

CÁC SẢN PHẨM KHÁC